Vitajte na naších stránkach

Naša podnikateľská činnosť začala v r. 2003 so zameraním na Ochranu pred požiarmi a bezpečnosť práce.
V našej ponuke v sekcii "Hasiace prístr., požiarny mat." resp."Cenník nájdete:

- HASIACE PRÍSTROJE
- HYDRANTOVÉ SYSTÉMY A PRÍSLUŠENSTVO
- HYDRANTOVÉ SKRINKY, STOJANY A SKRINKY NA HAS. PRÍSTR.
- HADICE, PRÚDNICE, SPOJKY, LEKÁRNIČKY A INÉ

Vykonávame kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov a taktiež kontroly a tlakové skúšky požiarnych vodovodov.

Vyrábame samolepky, tabuľky, značenie v oblasti PO, BOZP, elektro, plyn ako aj zákazkovú výrobu (sekcia "Samolepky, tabuľky"resp. "Cenník"). Bezplatné zasielanie zákazníkom -celá SR do 48 hodín. Kompletnú ponuku značenia nájdete v Katalógu v sekcii "Samolepky, tabuľky" resp. "Cenník".

Poskytujeme služby:  technik PO (dokumentácia, školenia, kontroly...)
                                špecialistu PO (projekty PO)
                                bezpečnostnotechnická služba (sekcia "BOZP")

Naše cenníky sú na našej stránke zverejnené nakoľko nerobíme rozdiely medzi našimi odberateľmi a snažíme sa poskytnúť najlepšiu možnú cenu pre všetkých bez rozdielu - sekcia "Cenníky"

!!! NAJLEPŠIE CENY !!!     presvedčte sa   !!! NAJLEPŠIE CENY !!!

Úlohou poskytovania našich služieb je prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, s praktickými skúsenosťami, zabezpečiť pre odberateľov komplexné služby v Oblasti ochrany pred požiarmi a Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Spoluprácou s nami si zabezpečíte poskytovanie kvalitných a odborných služieb, čoho dôkazom je aj množstvo spokojných stálych odberateľov našich tovarov a služieb.