Požiarny materiál 

Cenník hasiace prístroje, hydranty a požiarny materiál

a) Hasiace prístrojeHasiace prístroje

- vodné (9litrové)

- práškové (1kg, 2kg, 4kg, 6kg, pojazdné)

- snehové CO2 (2kg, 5kg, pojazdné)

- skrinky na hasiace prístroje, stojany


- kompletnú ponuku s cenami viď "Cenník " 


b) Hydranty + výbava

- hydrantové systémy s tvarovo stálou hadicou

- požiarne hadice, prúdnice (D25, C52, B75)Hydrant

- hydrantové skrine D25, C52

- polospojky, prechody-redukcie (D/C,B/C), ventily

- označenie podzemného hydrantu (1,8m tyč +

  trojhran so samolepkami+tabuľka por.čísla +

  tabuľka vzdialenosti hydrantu)

- kompletnú ponuku s cenami viď "Cenník"

c) Požiarne tabuľky
pozri sekciu SAMOLEPKY, TABUĽKY, ZNAČENIE, SYMBOLY


Cenník hasiace prístroje, hydranty a požiarny materiál


Pre cenovú kalkuláciu nás kontaktujte na : E-mail