ostatné

Zabezpečujeme výkonanie revízii, odborných prehliadok a servisu:

-    elektrických zariadení

-    bleskozvodov

-    plynových zariadení, spotrebičov, kotolní

-    komínov

-    tlakových nádob